Inhoud

Wat de AVG wetgeving voor jou betekent

Op 25 mei 2018 dienen bedrijven te voldoen aan de vernieuwde wetgeving, allemaal ter verbetering van de privacy van burgers in Europa. Wanneer je een Facebook of Google account hebt, ben je waarschijnlijk ook al op de hoogte gebracht van de nieuwe voorwaarden van deze online giganten.

In het MKB is het echter anders: 70% van het MKB heeft nog geen actie ondernomen om te voldoen aan de wet- en regelgeving die op 25 mei 2018 zijn intrede doet. Er is inmiddels zo ontzettend veel over geschreven en gezegd, dat menig ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet.
(bron: Rendement.nl)

Een voorlichtingsvideo gericht op de consument maakt al veel duidelijk. Door het bekijken van deze video wordt voor vrijwel elke ondernemer min of meer duidelijk wat de implicaties zullen zijn.

Bekijk de video

Wat is AVG precies en waarom wordt het ingevoerd?

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de gehele EU is er dan één privacywet actief die van toepassing is op alle EU-lidstaten. De invoering van deze wetgeving, in het Engels ook bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), zorgt er tevens voor dat de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens zal vervallen. De reden waarom deze nieuwe wet wordt ingevoerd, is voornamelijk omdat de oude wet uit 1995 stamt en daardoor geen rekening houdt met het nieuwe, digitale landschap waarin wij momenteel leven. Daarnaast brengt de AVG privacywetgeving in heel Europa op één lijn.

De 6 speerpunten van de nieuwe AVG wetgeving

 1. Transparante verwerking & transparant gebruik van persoonsgegevens;
 2. Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, met een specifiek en legitiem doel;
 3. Het verkrijgen en opslaan van persoonsgegevens wordt beperkt tot beoogd gebruik;
 4. Persoonsgegevens mogen slechts een beperkte periode worden opgeslagen, zo lang als nodig is voor beoogd gebruik;
 5. Persoonsgegevens dienen te worden beveiligd met gedegen en geschikte beveiligingsmethoden;
 6. Individuen krijgen te allen tijde de mogelijkheid om hun eigen persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen.

Wat gaat er veranderen?

De AVG zorgt voor een betere bescherming van persoonsgegevens. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verplichtingen welke moeten waarborgen dat er verantwoordelijk en voorzichtig met gegevens wordt omgegaan. Het wordt met name heel erg belangrijk dat bedrijven kunnen aantonen dat zij zich aan deze nieuwe wet houden.

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving, heeft Cross Internet de algemene voorwaarden uitgebreid met een bijlage: de verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is verplicht binnen de AVG en zal per 25 mei aanstaande integraal onderdeel uit maken van de overeenkomst die jij met Cross Internet hebt. We raden je aan om deze algemene voorwaarden goed door te nemen en op te nemen in de administratie.

Op wie is de AVG van toepassing?

De AVG is een Europese wet die in heel Europa zal gelden. De kans is groot dat deze wetgeving van toepassing is op jouw onderneming. Indien je aan de volgende voorwaarden voldoet, dan dien je actie te ondernemen.

 • Je bent in de EU gevestigd of actief in de EU;
 • Je hebt (in)direct toegang tot of de beschikking over persoonsgegevens en/of gegevens die zijn terug te voeren op personen.

Dit geldt zowel offline als online, en gaat wellicht verder dan je zo snel denkt. Dit betekent namelijk dat je al AVG compliant dient te zijn zodra je facturen uitschrijft aan Nederlandse personen of bedrijven. Je moet zelfs voldoen aan deze wet als je analytische webstatistieken bijhoudt van een hobbyblog of wanneer je als marktkoopman slechts één keer iemands naam op een bestelling schrijft.

Klein of groot, nationaal of internationaal, veredelde hobby of volwaardig bedrijf: de wet maakt geen onderscheid.

De AVG wetgeving is dus van toepassing op álle organisaties en personen die werken met persoonsgegevens. De impact is overigens ook te merken in de gehele organisatie: Human Resources heeft bijvoorbeeld gegevens van (toekomstige) werknemers in het bezit, marketing stuurt wellicht post en brochures rond naar een aantal adressen, en de online afdeling analyseert bezoekersgegevens van de website.

Kortom: de impact van de nieuwe AVG wetgeving is wellicht groter dan je in eerste instantie denkt.

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van gegevens?

Wellicht heb je een deel van de werkzaamheden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, uitbesteed aan een ander bedrijf. Zo leg je bijvoorbeeld de (salaris)administratie bij je accountant neer en de online marketing bij een internet marketing bureau. Deze bedrijven hebben ook weer partners en software die zij gebruiken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Stel er gaat ergens iets mis en er wordt misschien zelfs een boete uitgedeeld. Wie is er dan verantwoordelijk?

Volgens Arnoud Engelfriet, ICT jurist, is het inderdaad mogelijk dat bedrijven de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derden. Er dient dan wel een verwerkersovereenkomst afgesloten te worden met deze derden. Hierin wordt de kwaliteit en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens gewaarborgd. Overigens is de verantwoordelijke degene die het doel van de verwerking bepaalt en de middelen kiest. De verwerker is uiteindelijk degene die de verwerking doet, zonder dat deze daar zelf keuzes in maakt.

Overigens is het wel belangrijk om te weten dat de feitelijke situatie zwaarder weegt dan wat officieel in de overeenkomst is bepaald.
(bron: Security.nl)

Boete kan oplopen tot 20 miljoen euro!

De AVG gaat per 25 mei 2018 in, en vanaf dan is het noodzakelijk dat je aan deze nieuwe regelgeving voldoet. Indien dit niet het geval is, en iemand dient een klacht in over je onderneming, dan is het mogelijk dat de Autoriteit Persoonsgegevens je een boete geeft dit kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet.

Wat betekenen de nieuwe regels voor jouw bedrijf?

Dit verschilt per onderneming. Cross Internet kan je in ieder geval van dienst zijn met het online compliant worden met AVG. Zo kunnen wij samen met onze AVG-proof partners zorgen voor een correcte cookiemelding, een goede beveiliging van de persoonsgegevens in het CMS of CRM, juridisch correcte privacy statement en algemene voorwaarden, en goede website instellingen die voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Stappenplan: online compliant met AVG

1. SSL certifcaat
Bij webshops was een SSL certificaat al een tijdje verplicht, maar vanaf 25 mei 2018 breidt deze verplichting zich uit. Heeft je website (minstens) een contactformulier? Dan ben je vanaf 25 mei ook verplicht om een SSL certificaat te voeren. Dit betekent dat gegevens worden versleuteld alvorens deze worden verzonden, zodat deze niet kunnen worden onderschept / gelezen door derden.
2. Cookiemelding
Er zijn verschillende soorten cookies: functionele en analytische/tracking cookies. Voor de functionele cookies, die er voor zorgen dat een webshop of website fatsoenlijk werkt, is geen cookiemelding vereist. Voor de analytische/tracking cookies is het wel verplicht om een cookie notice in te bouwen in je website of webshop. De kans is groot dat je aan deze regel dient te voldoen, aangezien een cookiemelding al noodzakelijk is wanneer je websiteverkeer meet met Google Analytics. Op deze melding zijn overigens ook weer regels van toepassing: zo is het noodzakelijk om uitgebreid te beschrijven welke gegevens je verzamelt en met welke reden, en dien je te linken naar de privacy statement.
3. Up to date houden van je website / webshop
Een van de punten die in de AVG als erg belangrijk naar voren komt, is dat bedrijven er alles aan doen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit betekent dat een website, webshop of CRM uitermate goed beveiligd moeten zijn en blijven. Het laten uitvoeren van (beveiligings)updates is daarom verplicht.

Een onderdeel hiervan is ook om in kaart te brengen wie er toegang hebben tot bijvoorbeeld de back-end van je website / webshop. Accounts die onnodig toegang hebben, dien je te (laten) verwijderen. Bij de overige accounts kan de toegang beperkt worden tot het niveau wat absoluut noodzakelijk is.
4. Privacy statement & algemene voorwaarden
Je heeft al een privacy statement op je website of webshop staan, maar het is mogelijk dat deze aangepast moet worden om compliant te zijn met de AVG. Zo dien je te vermelden welke gegevens je allemaal verzamelt, en voor welke doeleinden. Ook dient je jouw bezoekers op de hoogte te brengen hoe je de gegevens bewaart, hoe lang, en wat er met de gegevens gebeurt zodra deze termijn is verstreken. Tevens dien je het recht van toestemming te benoemen, alsook het recht van inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens. Tenslotte dien je duidelijk te maken welke beveiligingsmaatregelen je hebt getroffen.

Vergeet ook niet om je algemene voorwaarden aan te passen, en hier duidelijk in te vermelden wat je als bedrijf / persoon precies met de persoonsgegevens doet, waar je de gegevens bewaart etc. Het is altijd verstandig om in de algemene voorwaarden ook nogmaals te verwijzen naar de privacy statement.

Zowel de algemene voorwaarden als de privacy statement dienen online beschikbaar te zijn voor website bezoekers, via een link in de footer én op de plek waar je de persoonsgegevens daadwerkelijk verzamelt.
5. Google Analytics AVG-proof maken
Nagenoeg elke website en webshop gebruikt Google Analytics om bezoekersgedrag te meten. Na 25 mei 2018 is het nog steeds prima om deze tool te blijven gebruiken, al dien je wel enkele stappen te (laten) ondernemen zodat je volledig voldoet aan de wetgeving.

Sluit een verwerkersovereenkomst af (deze heeft Google al voor je gemaakt, en je kunt deze accepteren in het control panel)
Anonimiseer de IP adressen in Google Analytics door een stukje code toe te voegen aan de trackingcode. Achter de trackingcode kan dit worden geplakt:
,{'anonymize_ip':true} Tevens dient er een screenshot gemaakt te worden, en dien je deze samen met de datum waarop de wijziging is doorgevoerd in het verwerkingsregister te plaatsen.
Deel gegevens niet meer met Google: vink de 5 opties uit in het control panel. Indien je deze ingeschakeld laat, dien je hiervoor specifiek toestemming te vragen aan uw bezoekers.
Schakel de functie "User ID" uit in het control panel. Hiermee kan Google namelijk meerdere apparaten / sessies aan één gebruiker koppelen, en hiervoor dien je apart toestemming te vragen.
Informeer bezoekers door de juiste informatie op te nemen in de privacy statement op je website.
Ook zijn er mogelijkheden om het via Google Tag Manager in te stellen en te koppelen aan de cookiemelding. Dit is echter afhankelijk van de opbouw van de huidige website. Vraag bij ons meer informatie op hierover.
6. Reeds verkregen persoonsgegevens opschonen
De kans is groot dat je reeds in het bezit bent van een groot aantal (klant)gegevens in een online database. Ook al zijn deze gegevens eerder verkregen, deze moeten alsnog compliant zijn met de AVG wetgeving. Zo is het niet toegestaan om "onnodige" gegevens te bewaren, zonder duidelijk doel. Zorg er dus voor dat je de doelstellingen goed formuleert, bepaalt welke gegevens je daarvoor nodig hebt, en verwijder de onnodige gegevens.

Je gehele onderneming AVG proof in 8 stappen

Zoals we hierboven al benoemden, zijn er online enkele stappen die ondernomen moeten worden om compliant te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ingaat op 25 mei 2018. Als organisatie is het echter ook erg belangrijk de nodige stappen te nemen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 meest belangrijke stappen op een rijtje gezet, die we graag met jou delen. Om het gemakkelijker te maken, hebben we de stappen ingedeeld in verschillende fases.

Stap 1: Creëer bewustwording
Allereerst is het belangrijk dat er bewustwording wordt gecreëerd dat de nieuwe wetgeving eraan komt. Zoals eerder reeds vermeld, heeft de AVG invloed op de gehele organisatie, dus uiteindelijk dient ook de gehele organisatie op de hoogte te zijn. Begin echter bij de meest relevante mensen die moeten inschatten welke invloed de AVG gaat hebben op de diensten, producten en processen. Tevens kunnen zij eventuele veranderingen voorbereiden die ervoor moeten zorgen dat jouw onderneming aan de AVG voldoet.
Stap 2: Overzicht van persoonsgegevens en datastromen
Breng in kaart welke persoonsgegevens je verwerkt en waarom je deze gegevens nodig hebt. Tevens dien je te documenteren waar de gegevens vandaan komen (hoe heb je ze verkregen?) en met wie je de persoonsgegevens deelt. Het is belangrijk om dit goed in kaart te hebben omdat je als bedrijf een verantwoordingsplicht heeft. Dit houdt in dat je moet kunnen aantonen dat uw onderneming voldoet aan de AVG. Tevens is het belangrijk omdat personen hun gegevens kunnen laten corrigeren en verwijderen indien zij dit willen. Je moet dan wel weten waar deze gegevens zich bevinden en met wie je ze verder hebt gedeeld, zodat deze organisaties de gegevens ook kunnen corrigeren en/of wijzigen. Dat brengt ons naar stap 3.
Stap 3: Privacyrechten uitoefenen
Het aantal privacyrechten van personen neemt toe met de invoering van de AVG. Zo hadden mensen altijd al recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. Op 25 mei 2018 gaat echter ook het recht op dataportabiliteit in. Dit betekent dat personen hun gegevens kunnen opvragen en kunnen doorgeven aan andere organisaties, indien zij dit wensen. Tevens kunnen mensen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de manier waarop ondernemingen met persoonsgegevens omgaan. De AP is verplicht om klachten in behandeling te nemen.
Stap 4: Privacy by default & privacy by design
De nieuwe privacywet heeft twee verplichte uitgangspunten, namelijk ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’.
 • Privacy by design betekent dat er bij het ontwerpen van producten en diensten al meteen gezorgd moet worden dat persoonsgegevens goed worden beveiligd, dat niet méér gegevens dan noodzakelijk worden verzameld en dat je ze niet langer bewaart dan nodig is.
 • Privacy by default betekent dat dat er organisatorische en technische maatregelen moeten worden genomen zodat je standaard alleen persoonsgegevens verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat je wilt bereiken. In de praktijk betekent dit dat je bijvoorbeeld geen adresgegevens mag vragen aan gebruikers wanneer deze zich uitsluitend inschrijven voor een online nieuwsbrief.
Stap 5: Functionaris Gegevensbescherming (FG)
In de nieuwe wetgeving staat vermeld dat sommige organisaties verplicht zijn om een Functionaris Gegevensbescherming, ook wel Data Protection Officer genoemd, aan te stellen. Deze persoon houdt binnen je onderneming toezicht op de naleving van de AVG. Meer informatie over de FG en of je er een nodig heeft, vind je hier.
Stap 6: Verwerkersovereenkomsten
De kans is groot dat je samenwerkt met andere bedrijven, en dat zij persoonsgegevens voor jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan een marketingbureau dat mails stuurt naar het adressenbestand van je webshop, of een accountantskantoor dat je administratie uit handen neemt. Ook werk je wellicht met een CRM systeem waarmee je je klantgegevens beheert, en een cloud storage provider waarin je je gegevens opslaat. Daarom is een audit van alle servicepartners, hardware en systemen waarmee je (samen)werkt een belangrijke stap.

Soms heb je de verwerking van persoonsgegevens uitbesteed aan een partner. Controleer bestaande overeenkomsten en check of deze nog toereikend zijn. Zo niet, zorg dan voor aanpassingen, bijvoorbeeld door een verwerkersovereenkomst toe te voegen. Deze dient sowieso de volgende onderwerpen te bevatten:
 
 • de beschrijving en bevestiging dat de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend plaats vindt op basis van de schriftelijke instructies van de verantwoordelijke;
 • de bevestiging dat de personen die in dienst zijn van / werkzaam zijn voor de verwerker, een geheimhoudingsplicht hebben;
 • de passende organisatorische en technische maatregelen die zijn getroffen om de verwerking goed te beveiligen;
 • de bevestiging dat sub-verwerkers alleen ingeschakeld mogen worden nadat er schriftelijk toestemming is gegeven door de verantwoordelijke. Daarbij gelden dan dezelfde verplichtingen als die de verwerker zelf heeft;
 • de bevestiging dat de verwerker meewerkt als betrokken personen hun privacyrechten uitoefenen en bijvoorbeeld vragen voor inzage, correctie of verwijdering van de gegevens.
 • het retourneren of verwijderen van de gegevens na afloop van de overeenkomst, het meewerken aan audits en het melden van datalekken.
Stap 7: Meldplicht van datalekken
In de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP) was er ook al een meldplicht van datalekken, en hier is weinig aan veranderd. Het is alleen zo dat de eisen ietwat strenger zijn geworden. Niet elk datalek hoeft gemeld te worden, bijvoorbeeld wanneer er geen (aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen zijn voor de de bescherming van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is het echter wel zo dat álle datalekken intern gedocumenteerd moeten worden, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst kan controleren of je aan de meldplicht hebt voldaan.
Stap 8: Toestemming van betrokken personen
Een van de belangrijkste aanpassingen in de nieuwe wetgeving is dat je voor sommige gegevensverwerkingen specifiek toestemming nodig heeft van de betrokken personen. Daarnaast stelt de AVG strengere eisen aan de wijze waarop je toestemming mag vragen.

Tevens is het belangrijk dat je moet kunnen aantonen dat je toestemming hebt gekregen van de betrokken personen om hun persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast moet het net zo gemakkelijk zijn om deze toestemming in te trekken als deze te geven.

Extra verplichte stappen

Hier vind je enkele overige stappen, specifiek voor grotere bedrijven of bedrijven die op grote schaal persoonsgegevens verwerken. Als MKB bedrijf zijn de onderstaande stappen waarschijnlijk niet van toepassing.

Stap 9: Data protection impact assessment (DPIA)
Wanneer je op grote schaal gegevens verwerkt en/of er een hoog privacy risico is, dan is het verplicht om een DPIA uit te voeren. Dit is een soort risico assessment om vooraf privacyrisico's van een specifieke gegevensverwerking aan het licht te brengen. Deze verplichting geldt sowieso voor bedrijven die aan profiling doen, en dus systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueren. Tevens geldt de DPIA plicht voor bedrijven die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken of systematisch mensen volgen in publiek toegankelijke gebieden. Meer informatie over de DPIA vind je hier.
Stap 10: Leidende toezichthouder
Wanneer je organisatie vestigingen heeft in meerdere lidstaten van de EU, dan is het binnen de AVG nog meer noodzakelijk om met één privacy toezichthouder (leidende toezichthouder) zaken te doen. Indien dit voor je organisatie geldt, dan dien je te bepalen onder welke toezichthouder je valt.
Het moge duidelijk zijn:

AVG is niet alleen een IT-aangelegenheid!

Cross Internet & AVG

Wij van Cross Internet, en ook de partners waarmee we samenwerking, voldoen netjes aan de AVG regelgeving zoals deze per 25 mei 2018 ingaat. Zo heeft Cross Internet een privacy manager aangesteld (Willem Kraus). Onze twee grootste partners, Google (bron) en Microsoft (bron), zijn uiteraard ook compliant met de regels.

Is je website er klaar voor?

Elke website- en webshop eigenaar krijgt te maken met de nieuwe AVG regelgeving. Ben je er klaar voor? Is je website AVG-proof? Wanneer je hulp of informatie nodig hebt bij de voorbereidingen en/of implementatie van de AVG, neem dan contact op met Willem Kraus (willem@crossinternet.nl).

Ook kunnen wij je in contact brengen met juristen gespecialiseerd in de AVG inzake de privacyverklaring. Voor Limburgse ondernemers bestaat hier zelfs een subsidie voor.

Handige tools

Online zijn er handige testen en tools te vinden die je informatie bieden over AVG, en in hoeverre je hier reeds aan voldoet. Tevens zijn er websites waarop je standaard privacy verklaringen kunnen laten genereren die compliant zijn met de nieuwe wetgeving. Bekijk de tools:

 1. Handige zelftest waarmee je een korte of uitgebreide scan kunt doen van jouw organisatie, om te kijken of je klaar bent voor de AVG.
  Ligo.nl
 2. Een heldere, door de overheid gestarte, campagne waarmee je op weg wordt geholpen in de wereld van de AVG.
  Hulpbijprivacy.nl
 3. Deze regelhulp, gecreëerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), geeft je in 10 stappen inzicht in waar je aan dient te werken om goed voorbereid te zijn op de AVG.
  Regelhulpenvoorbedrijven.nl
 4. Whitepaper van het Ministerie van Justitie met achtergronden, beslisschema's en een aantal aandachtspunten met betrekking tot AVG.
  Rijksoverheid.nl
 5. Privacy statement generator waarmee je gemakkelijk een passende basis privacy verklaring kunt laten genereren, die je kunt gebruiken op de website.
  Veiliginternetten.nl
 6. Een privacy statement generator die zich specifiek richt op webshops, waarin onder andere rekening wordt gehouden met partners die de pakketjes verzenden.
  Webwinkelkeur.nl
Disclaimer

De op deze pagina genoemde informatie is generiek en houdt geen rekening met branche- of bedrijfsspecifieke kenmerken. We geven je alleen de handvatten zodat je aan de slag kunt met het compliant worden met de nieuwe AVG wetgeving die per 25 mei 2018 ingaat. Wil je er zeker van zijn dat je online voldoet aan de nieuwe wet? Neem dan contact op met Willem Kraus (willem@crossinternet.nl).

Ook kunnen wij je in contact brengen met juristen gespecialiseerd in de AVG inzake de privacyverklaring. Voor Limburgse ondernemers bestaat hier zelfs een subsidie voor.

Meer dan 500 succesvolle projecten Snelst groeiende online partner van Noord-Limburg Ruim 18 jaar ervaring
Onze partners MultiSafePay Pay.nl Tradetracker MultiSafePay Bol.com Google Partner Microsoft Ecabo Nederlandse geregistreerde webdesigners
Contact
Cross Internet Lindanusstraat 12-14 6031EA Nederweert
+31 (0)495 45 11 70 Ma t/m vrij 09:00 - 17:00
Openingstijden Maandag: 08:30 - 17:00 Dinsdag: 08:30 - 17:00 Woensdag: 08:30 - 17:00 Donderdag: 08:30 - 17:00 Vrijdag: 08:30 - 17:00
Parkeertip Parkeren is mogelijk in de blauwe parkeerzone voor de ingang van ons pand. Vergeet je parkeerschijf niet!
Locatie Cross Internet Nederweert
+31 (0)495 45 11 70
Info@crossinternet.nl
+31 (0)637 45 3827
9.6 43 beoordelingen
Route Cross Internet ligt centraal in het zuiden van Nederland. Direct aan de afslag Nederweert. Deze verbindt de A2 met de N275 Weert - Nederweert. Venlo, Sittard, Echt, Eindhoven en Helmond zitten op 30 min reistijd door ligging dicht bij grens Limburg / Brabant.
Cookies op Cross Internet. Cross Internet gebruikt zowel functionele als analytische cookies. Hierdoor kan de website goed functioneren en worden bezoeken op de website goed gemeten. Daarnaast kunnen er marketingcookies worden geplaatst als je deze accepteert. Met marketingcookies kunnen wij de ervaring op onze website persoonlijker en meer gestroomlijnd maken. We kunnen je namelijk nuttige advertenties laten zien en zo je ervaring persoonlijker maken. Meer informatie? Lees hier alles in onze cookieverklaring. Liever toch geen marketingcookies? Dan kun je deze hier weigeren. We plaatsen dan enkel het standaardpakket van functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen op de voorkeuren pagina. Cookies accepteren
Cookie

Niet goed? Geld terug! Wij garanderen nieuwe klanten via jouw website Door onze bewezen aanpak zijn we overtuigd dat ook jouw website beter kan, deze meer bezoekers krijgt en jij nieuwe klanten en omzet genereert!

Uitgebreide garantie info
Contact opnemen
Onze formule voor meer klanten Klik voor meer informatie
Bereik meer klanten 1